เข้าสู่ระบบ :

เรียนรู้กระบวนการ และใช้เครื่องมือล่าสุด ในการ

ออกแบบเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูล ได้บนอุปกรณ์พกพาทุกขนาด

สอบถาม รายละเอียด : 080 902 8000

 

Workshop Responsive Web Design

เหมาะสำหรับ

• หลักสูตรออกแบบเว็บไซต์ เป็นหลักสูตรเร่งรัด เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทำเว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์ด้วยตนเองภายในเวลาอันสั้น

  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา แต่ต้องการมีเว็บไซต์ด้วยฝีมือของตนเองซึ่งไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการทำเว็บไซต์มาก่อน แต่สามารถใช้โปรแกรม

  Microsoft Word / Adobe Photoshop เบื้องต้นได้

เนื้อหาในหลักสูตร

 

Workshop Responsive Web Design 

เข้าใจกระบวนการคิด และสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันที่ต้องแสดงผลได้หลายหน้าจอ

•  ปรับแนวคิดจากการสร้างเว็บไซต์สำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป ให้ใช้งานได้

   หลากหลายบนอุปกรณ์พกพา

•  ทำงานได้เร็วขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะไม่ต้องเขียนโค้ดเลย

•  หลีกเลี่ยงปัญหาที่ต้องเจอในการทำงานจริง

Create Faster with Genius Webb DIY

 

สร้างเว็บได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบ Genius Webb DIY ที่ทำให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง และไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเลย

•  เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบ Genius Webb DIY มาใช้ทำงาน

   ได้จริง ทำให้ การทำงานง่ายขึ้น และไม่ต้อง เขียนโค้ดให้ยุ่งยาก 

•  เรียนรู้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและแก้ไขงานได้รวดเร็ว

เรียนรู้แนวคิด การสร้างเว็บไซต์ ให้ทำงานได้จริง

•  ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงใช้งานได้จริง

•  เทคนิคต่างๆ เพื่อการสร้างเว็บคุณภาพ

•  ลดปัญหาและข้อผิดพลาด จากประสบการณ์สร้างเว็บจริง

วันที่ฝึกอบรม

อบรมรอบละไม่เกิน 10 คน เพื่อเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปทำเองได้จริง

กรกฏาคม

สิงหาคม

•  รอบที่   8 : 11 ก.ค. 58 (เต็มแล้วค่ะ)

•  รอบที่   9 : 18 ก.ค. 58 (เหลือ 7 ที่นั่งค่ะ)

 

 

•  รอบที่ 10 : 25 ก.ค. 58

•  รอบที่ 11 :  1  ส.ค. 58

•  รอบที่ 12 :  8  ส.ค. 58

•  รอบที่ 13 : 15 ส.ค. 58

Send

ชื่อ - นามสกุล

ขอบคุณครับ !

 

     

     ที่สนใจร่วมลงทะเบียนสัมมนากับเรา

     GeniusWebb DIY รบกวนโทรคอนเฟิร์มกับทีมงานอีกครั้งนะครับ
080-902-8000

เบอร์โทรศัพท์

กรุณาระบุ รอบสัมมนา

อีเมล์ติดต่อกลับ

ลงทะเบียนเข้าสัมมนา

เรียนรู้กระบวนการ และใช้เครื่องมือล่าสุด ในการ 

ออกแบบเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูล ได้บนอุปกรณ์พกพาทุกขนาด

Workshop Responsive Web Design

 

 

สอบถาม รายละเอียด : 080 902 8000

 

 

ลงทะเบียน

 

เหมาะสำหรับ

• หลักสูตรออกแบบเว็บไซต์ เป็นหลักสูตรเร่งรัด เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทำเว็บไซต์ หรือร้านค้า

   ออนไลน์ด้วยตนเองภายในเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา แต่ต้องการมีเว็บไซต์ด้วยฝีมือของตนเองซึ่ง

   ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการทำเว็บไซต์มาก่อน แต่สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word / Adobe Photoshop

   เบื้องต้นได้

 

เนื้อหาในหลักสูตร

Workshop Responsive Web Design

เข้าใจกระบวนการคิด และสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันที่ต้องแสดงผลได้หลายหน้าจอ

•  ปรับแนวคิดจากการสร้างเว็บไซต์สำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป

   ให้ใช้งานได้ หลากหลายบนอุปกรณ์พกพา

 

•  ทำงานได้เร็วขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะไม่ต้องเขียนโค้ดเลย

 

•  หลีกเลี่ยงปัญหาที่ต้องเจอในการทำงานจริง

Create Faster with Genius Webb DIY

สร้างเว็บได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบ Genius Webb DIY ที่ทำให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง และไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเลย

•  เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบ Genius Webb DIY มาใช้

   ทำงาน ได้จริง ทำให้ การทำงานง่ายขึ้น และไม่ต้อง เขียนโค้ด

   ให้ยุ่งยาก 

 

•  เรียนรู้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและแก้ไข

   งานได้รวดเร็ว

 

เรียนรู้แนวคิด การสร้างเว็บไซต์ ให้ทำงานได้จริง

•  ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงใช้งานได้จริง

 

•  เทคนิคต่างๆ เพื่อการสร้างเว็บคุณภาพ

 

•  ลดปัญหาและข้อผิดพลาด จากประสบการณ์

   สร้างเว็บจริง

 

 

 

วันที่ฝึกอบรม

อบรมรอบละไม่เกิน 20คน เพื่อเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปทำเองได้จริง

กรกฏาคม

 

•  รอบที่   8 : 11 ก.ค. 58 (เต็มแล้วค่ะ)

 

•  รอบที่   9 : 18 ก.ค. 58 (เหลือ 7 ที่นั่งค่ะ)

 

•  รอบที่ 10 : 25 ก.ค. 58

 

สิงหาคม

 

•  รอบที่ 11 :  1  ส.ค. 58 

 

•  รอบที่ 12 :  8  ส.ค. 58 

 

•  รอบที่ 13 : 15 ส.ค. 58

 

ลงทะเบียนเข้าสัมมนา

Send

ชื่อ - นามสกุล

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทรศัพท์

กรุณาระบุ รอบสัมมนา

Copyright © 2015. Geniuswebb.com. All right reserved.

CALL CENTER : 02-992-6034

HOTLINE : 080-902-8000

Copyright © 2015. Geniuswebb.com. All right reserved.

 

CALL CENTER : 02-992-6034

HOTLINE : 080-902-8000

Copyright © 2015. Geniuswebb.com. All right reserved