เข้าสู่ระบบ :

พูดคุยกับทีมงานและทดลองใช้ระบบฟรี 14 วัน

รายละเอียดการชำระเงิน

ชื่อบัญชี : บริษัท จีเนียส กราฟฟิค จำกัด

แฟกซ์ใบ pay-in ยืนยันมาที่  02 531-0693 หรือแจ้งทาง
email: support@geniusgraphic.com

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี : บริษัท จีเนียส กราฟฟิค จำกัด

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105548002243

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน : 807/233 ถ.พหลโยธิน ม.8 ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 

 

ธนาคาร : กรุงเทพ

สาขา : เซียร์ รังสิต

เลขที่ : 028-300-1865

รายละเอียดการชำระเงิน

ชื่อบัญชี : บริษัท จีเนียส กราฟฟิค จำกัด

ธนาคาร : กรุงเทพ

สาขา : เซียร์ รังสิต

เลขที่ : 028-300-6823

 

แฟกซ์ใบ pay-in ยืนยันมาที่  02 531-0693

หรือ email: support@geniuswebb.com

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี : บริษัท จีเนียส กราฟฟิค จำกัด

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105548002243

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน : 807/233 ถ.พหลโยธิน ม.8 ต.คูคต  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 

 

พูดคุยกับทีมงานและทดลองใช้ระบบฟรี 14 วัน

รายละเอียดการชำระเงิน

ชื่อบัญชี : บริษัท จีเนียส กราฟฟิค จำกัด 

 

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี : บริษัท จีเนียส กราฟฟิค จำกัด

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105548002243

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน : 807/233 ถ.พหลโยธิน ม.8 ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  

 

ธนาคาร : กรุงเทพ

สาขา : เซียร์ รังสิต

เลขที่ : 028-300-186

แฟกซ์ใบ pay-in ยืนยันมาที่  02 531-0693 หรือแจ้งทาง

email: support@geniusgraphic.com

พูดคุยกับทีมงานและทดลองใช้ระบบฟรี 14 วัน

Copyright © 2015. Geniuswebb.com. All right reserved.

CALL CENTER : 02-992-6034

HOTLINE : 080-902-8000

Copyright © 2015. Geniuswebb.com. All right reserved.

 

CALL CENTER : 02-992-6034

HOTLINE : 080-902-8000

Call center : 02-992-6034

Hotline : 080-902-8000

 

Copyright © 2015. Geniuswebb.com. All right reserved.

Copyright © 2015. Geniuswebb.com. All right reserved